Ratings

This media has not been rated yet.
Be the first one!

To rate this media or to interact with your friends, create a free mediatly account. You'll also be able to collaborate with our growing community and make it you digital entertainment center.

Friends who like

Sign up to see which of your friends like this.

Linked media  

Linking media

Mediatly © 2013

Mediatly, The multimedia social network

Discover new movies and TV shows to watch, novels or comics to read, music to hear and games to play thanks to your friends. It's fast, free, simple and enjoyable!
To start discover a new world, Sign up for free

  
Yorkshire

This version of the card is from another language than your preferences.

Type :  

  Summary  

Yorkshire – hrabstwo historyczne i kraina w północno-wschodniej Anglii. Liczące w 1971 roku 15 858 km² Yorkshire było największym hrabstwem Anglii, podzielonym dla celów administracyjnych na trzy okręgi – North Riding of Yorkshire, West Riding of Yorkshire oraz East Riding of Yorkshire. Liczba ludności zamieszkującej hrabstwo w 1971 roku wynosiła 5 053 989.

Hrabstwo zostało zlikwidowane w 1974 roku w wyniku reformy administracyjnej. Większość ziem należących do Yorkshire została podzielona pomiędzy nowo powołane hrabstwa North Yorkshire, West Yorkshire, South Yorkshire oraz Humberside. W 1996 roku hrabstwo Humberside zlikwidowano, a w jego miejsce odtworzono East Riding of Yorkshire. Obecnie hrabstwa te, wraz z północnym fragmentem Lincolnshire i z wyłączeniem północnego skraju North Yorkshire, wchodzą w skład regionu Yorkshire and the Humber.

  History  

Obszar Yorkshire był zamieszkany już w czasach prehistorycznych, o czym świadczą liczne pozostałości w postaci kamiennych budowli, czy grodzisk. W I wieku n.e. zamieszkujący ten obszar plemiona celtyckie zostały pokonane przez Rzymian, którzy pozostali na terenie Yorkshire do początków V wieku. W czasach rzymskich, na obszarze współczesnego Yorku, zbudowane zostało miasto Eboracum. Po wycofaniu się Rzymian obszar powrócił pod władzę Brytów, po czym z kontynentu zaczęli przybywać Anglowie, osiedlając się na wybrzeżu oraz wokół estuarium Humber. Pod koniec VI wieku założyli oni królestwo Deira, które podbiło znaczną część Yorkshire. W VII wieku państwo Anglów zostało zdominowane przez Królestwo Nortumbrii, a miasto York stało się siedzibą arcybiskupstwa. W IX wieku Duńczycy podbili Nortumbrię wraz z terenem Yorkshire. W 1069 roku obszar ten został ostatecznie podporządkowany Normanom.

W ciągu kolejnych dwóch stuleci na teren Yorkshire przybywali benedyktyni, augustianie i cystersi, którzy założyli tu swoje klasztory, a także liczne rody arystokratyczne. Yorkshire pełniło funkcję bastionu, mającego zapewniać ochronę przez najazdami Szkotów z północy. W XIV wieku Yorkshire zostało nawiedzone przez czarną śmierć, która spowodowała drastyczny spadek liczby ludności hrabstwa. Znaczna część pól uprawnych została wówczas przekształcona w pastwiska dla owiec, z których pozyskiwano wełnę – główny towar eksportowy ówczesnej Anglii. W wyniku handlu wełną intensywnie rozwijało się miasto Kingston upon Hull, przez które drogą morską wełna trafiała do Europy. Podczas Wojny Dwóch Róż na terenie Yorkshire rozegrały się dwie z najważniejszych bitew tej wojny – pod Wakefield i pod Towton . W 1536 roku w Yorkshire wybuchło zakończone niepowodzeniem powstanie przeciwko królowi Henrykowi VIII, tzw. Pielgrzymka Łaski. W 1644 roku, podczas angielskiej wojny domowej w Yorkshire rozegrała się bitwa pod Marston Moor.

W związku z produkcją wełny, w wielu miastach zachodniego Yorkshire zaczęły powstawać manufaktury włókiennicze. Jednocześnie miasto Sheffield stało się ważnym ośrodkiem metalurgicznym. Rolnictwo nadal pozostawało jednak główną dziedziną gospodarki hrabstwa. Rewolucja przemysłowa przyniosła ze sobą rozwój miast na południowym zachodzie hrabstwa, takich jak Leeds, Bradford, Halifax, Wakefield czy Huddersfield, koncentrujących się głównie na przemyśle włókienniczym. W XIX wieku w Yorkshire pojawiły się pierwsze linie kolejowe, które sprzyjały rozwojowi przemysłu wydobywczego (głównie węgla) oraz metalurgicznego, zwłaszcza na południu – w miastach Sheffield, Rotherham i Doncaster. Do dnia dzisiejszego południowo-zachodnia część Yorkshire pozostaje najliczniej zaludniona. Obecnie miejsce przemysłu wydobywczego, hutniczego i włókienniczego, które utraciły na znaczeniu w XX wieku, zajęły inne gałęzie przemysłu, m.in. przemysł elektromaszynowy.

Show more

  Photos    

  Videos  

  Press reviews    

  User reviews

  Sources

Whole or part of the information contained in this card come from the Wikipedia article "Yorkshire", licensed under CC-BY-SA full list of contributors here.